Contracte de achiziţii publice pentru anul 2018

Lista achiziţii publice pentru în anul 2018

  • 05.12.2018  Servicii de curațenie  a birourilor la sediile Instituției Prefectului – Județul Vaslui in perioada 01.01.2019 – 31.12.2018
  • 12.11.2018  Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SICAP la modalitatea de „Achiziţie directă” în vederea atribuirii achiziţiei publice având ca obiect „Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA și asigurare facultativă CASCO pentru 8(opt) autovehicule din dotarea Instituției Prefectului – Județul Vaslui”. Cod CPV: 66514110-0 – Servicii de asigurare a autovehiculelor. 
  • 13.09.2018 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SICAP la modalitatea de „Achiziţie directă” în vederea atribuirii achiziţiei publice având ca obiect „Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA și asigurare facultativă CASCO pentru autovehiculul DUSTER din dotarea Instituției Prefectului – Județul Vaslui”. Cod CPV: 66514110-0 – Servicii de asigurare a autovehiculelor. 
  • 20.04.2018 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SICAP la modalitatea de „Achiziţie directă” în vederea atribuirii achiziţiei publice având ca obiect „Servicii poştale de distribuire a corespondenţei –  2018”. Cod CPV: 64112000-4 – Servicii poştale de distribuire a corespondenţei (Rev .2)
  • 06.03.2018 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Furnizare și montaj feronerie pentru tâmplărie de aluminiu și PVC”.
  • 20.02.2018 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect Efectuarea de măsuratori în vederea determinării radiației electromagnetice din cele 2 locații ale Instituției Prefectului – Județul Vaslui”.
  • 05.02.2018 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Furnizare și montaj feronerie pentru tâmplărie de aluminiu și PVC”.