Informații din alte surse

Anul 2024

Decizii ale Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui

DECIZIA NR. 1 / 11.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată conform Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023

 

Anul 2022

Decizii ale Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui

  1. Decizia Nr.1 / 06.01.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA
  2. DECIZIA nr. 3 / 29.08.2022 privind repartizarea / diminuarea sumelor defalcate din TVA conform O.G. nr. 19/2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022
  3. Decizia nr. 19 / 09.12.2022 privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar în anul 2022 conform art.6, alin. (10) și (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 

Anul 2019

Decizii ale Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui

  1. Decizia nr. 1/20.03.2019 privind estimarea sumelor defalcate din TVA si a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2020-2022
  1. Decizia nr. 2/21.03.2019 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2019 si estimării pe anii 2020-2022

Anul 2018

Decizii ale Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui

  1. Decizia Nr.1 / 12.01.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA