Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Vaslui


05.11.2020PRECIZĂRI IMPORTANTE! – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE
Începând cu data de 02.11.2020 activitatea de lucru cu publicul se efectuează după următorul program:
    •            Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri: 8:00  –  20:00
10.09.2020PRECIZĂRI IMPORTANTE! – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE
Începând cu data de 10.09.2020 activitatea de lucru cu publicul se efectuează după următorul program:
    •            Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri: 8:30  –  20:00
07.09.2020 – DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE – COMUNICAT DE PRESĂ Nr.14 din 07.09.2020

 

03.09.2020PRECIZĂRI IMPORTANTE! – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE
Începând cu data de 03.09.2020 activitatea de lucru cu publicul se efectuează după următorul program:
    •            Luni: 8:30  –  18:30
    •            Marți, Miercuri, Joi, Vineri: 8:30  –  16:30 
15.05.2020PRECIZĂRI IMPORTANTE! – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE

Începând cu data de 18.05.2020 activitatea de lucru cu publicul se efectuează zilnic de luni până vineri în intervalul orar  08:00 – 20:00.

Cererile de pașapoarte simple electronice/temporare se depun, exclusiv, în baza programărilor online efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.

În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor, accesul în locație se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii și a documentului de identitate, în original, și/sau după caz a certificatului de naștere a minorului, iar în cazul imposibilității prezentării tichetului, accesul în locație este permis în baza documentului de identitate numai după efectuarea unor verificări preliminarii din care să rezulte dreptul legal de ridicare a pașaportului.

RECOMANDĂM livrarea pașaportului prin curier.

 

16.03.2020PRECIZĂRI IMPORTANTE! – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE (30 de zile)

–  Activitatea de preluare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare (pentru persoanele care solicită acest tip de document de călătorie în baza dispozițiilor art 17A1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare) se va realiza numai pentru persoanele care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor online;

– documentele care demonstrează urgența vor fi transmise, pentru analiză, anterior depunerii cererii la adresa de email pasapoartevs@prefecturavaslui.ro;

– Transmiterea pașaportului simplu electronic, de la sediul unui Serviciu Public Comunitar de Pașapoarte sau sediul unei misiuni diplomatice sau oficiu consular, la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea, prin serviciul de curierat, se va face exclusiv în baza unei solicitări adresate prin e-mail/poștă de către titular, respectiv persoana care a formulat cererea/părintele/reprezentantul legal în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani;

– Primirea cererilor privind exercitarea dreptului la libera circulație în străinătate/istoric pașapoarte/scutire taxe vamale precum și furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple și eliberarea adeverințelor/comunicărilor corespunzătoare se va efectua exclusiv prin corespondență poștală sau electronică și numai persoanelor care prezintă documente care justifică urgența solicitării;