Carieră

Publicat – 05.12.2023

Instituția Prefectului județului Vaslui organizează în data de 22.12.2023, ora 10:00 proba scrisă pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcțiile publice de:
– consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic, Compartimentul Juridic și Contencios Administrativ;
– consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivare.