Persoana responsabilă L 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă puteți adresa următoarei persoane:

ROIU PAULA – MĂDĂLINA – consilier

tel. 0235 361455 / 0235 316330, int. 29050

e-mail: prefectura@prefecturavaslui.ro