Pașapoarte Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto Permise și înmatriculări auto
Apostilă Apostilă

MESAJUL PREFECTULUI JUDEŢULUI VASLUI

Misiunea Instituţiei Prefectului-judeţul Vaslui este garantarea respectării legii, oferirea unor servicii de calitate, cu promptitudine şi profesionalism, în deplină transparenţă.

De asemenea, Instituţia Prefectului – judeţul Vaslui urmăreşte modul de realizare în judeţ a strategiei şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi propune adoptarea de măsuri corespunzătoare.

Ca manager al Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui  mă angajez să asigur comunicarea, înţelegerea, analizarea şi aplicarea politicii referitoare la calitate la toate nivelurile organizaţiei; să asigur resursele umane şi materiale necesare; să asigur funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii; să analizez periodic politica instituției şi să o îmbunătăţesc continuu.

Cu deosebită considerație,

     Prefectul județului Vaslui