Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică, vă puteți adresa următoarei persoane:

CREȚU CRISTINA – ELENA – consilier

tel. 0235 361455 / 0235 316330, int. 29050

e-mail: prefectura@prefecturavaslui.ro