Registrul pentru consemnarea/analizarea propunerilor