Permise auto și înmatriculări


21.07.2022Numerele de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde pot fi acordate exclusiv autovehiculelor cu emisii zero de CO2

Pentru obținerea unor plăcuțe de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde pentru autovehiculele electrice și/sau cu pile de combustie cu hidrogen, sunt necesare următoarele documente:

  1. cererea solicitantului;
  2. placa/plăcile cu numărul de înmatriculare ce urmează a fi înlocuite, după caz;
  3. dovada de plată a contravalorii noilor plăcuțe de înmatriculare;
  4. actul de identitate al solicitantului, original și copie;
  5. în cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, in copie (de exemplu certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului), precum si împuternicirea reprezentantului legal al acestora; Delegație.

17.06.2020IMPORTANT!

Începând cu data de 17 iunie 2020 noile tarife pentru documentele eliberate de SPCRPCÎV sunt următoarele:

certificatul de înmatriculare – 49 lei

permisul de conducere – 89 lei

autorizaţia de circulaţie provizorie – 13 lei

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 01.10.2020, plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise vor putea fi achitate, astfel:

Tarifele reprezentând contravaloarea certificatelor de înmatriculare, autorizațiilor de circulație provizorie, permiselor de conducere se vor încasa exclusiv în:
CONT BCR : RO94RNCB0082000367331018
CONT CEC BANK: RO05CECEb00030ron116225
BENEFICIAR : Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat

ATENȚIE: Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu!

Mijloacele de plată: virament, mijloace de plată online, Sistemul Național Electronic de Plată Online (S.N.E.P) – www.ghiseul.ro, prin site-ul Direcției Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V) – www.drpciv.ro , prin mandat poștal precum și alte mijloace de plată, prevăzute de lege.

Plata cash a contravalorii documentelor se poate efectua prin intermediul automatelor de plată aparținând CEC Bank, instalate în București și în teritoriu –  https://selfpay.ro/localizare/

Instituțiile publice pot achita contravaloarea permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare si autorizațiilor de circulație provizorii în următorul cont de Trezorerie (ATCPMB) al:

RA-APPS: RO88 TREZ 7005 069X XX00 0424.
(CUI Beneficiar RA-APPS: 2351555)

Pentru sumele plătite în mod eronat, vă rugăm să completați CEREREA DE RESTITUIRE, și împreună cu documentele doveditoare (enumerate în aceasta) să le trimiteți pe adresa RA-APPS.

Model CERERE DE RESTITUIRE a contravalorii documentelor poate fi descarcata de  AICI!