Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul privind actualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Promovarea lncluziunii Sociale aici