Comisia judeţeană privind incluziunea socială

ORDIN nr. 29 din 07.02.2024 privind reactualizarea componenței Comisiei Județene privind Incluziunea Socială, și anexat, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL COMISIEI JUDEȚENE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ – VASLUI