Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Instituţiei Prefectului- Judeţul Vaslui aici