Contracte de achiziţii publice pentru anul 2017

Lista achiziţii publice efectuate în anul 2017

 • 15.12.2017 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Servicii de curațenie și igienizare 2018”.
 • 13-12-2017
  Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Produse de curățenie”.

Anunț de participare

 • 20.11.2017
  Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziției publice având ca obiect

 • 26.10.2017
  Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan Cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziției publice având ca obiect ”Servicii de înlocuire anvelope”.

 • 18.10.2017
  Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan Cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile locale parțiale pentru primar din data de 5 noiembrie 2017 – comuna Oșești, județul Vaslui”.