Organizare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Organizarea Instituției Prefectului

Atribuțiile aparatului de specialitate Instituției Prefectului pe servicii și compartimente

 • Corpul de Control al Prefectului atribuții
 • Cancelaria Prefectului atribuții
 • Audit Intern atribuții
 • Serviciul Financiar și Resurse Umane atribuții
  • Compartiment Resurse Umane
  • Compartiment Financiar Contabilitate
  • Compartiment IT și Achiziții publice
  • Compartiment Administrativ
 • Serviciul Juridic  – atribuții
  • Compartiment Juridic și Contencios Administrativ
  • Compartiment Fond Funciar
  • Compartiment Apostila
 • Serviciul programe și monitorizare servicii deconcentrate  – atribuții
  • Compartimentul Relații cu publicul, Registratură, Secretariat și comunicare
  • Compartimentul Afaceri Europene
  • Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate și Utilități Publice
 • Manager Public atribuții
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vaslui atribuții
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor județul Vaslui atribuții