Organizare

Organizarea Instituției Prefectului

Atribuțiile aparatului de specialitate Instituției Prefectului pe servicii și compartimente

 • Corpul de Control al Prefectului atribuții
 • Cancelaria Prefectului atribuții
 • Audit Intern atribuții
 • Serviciul Financiar și Resurse Umane atribuții
  • Compartiment Resurse Umane
  • Compartiment Financiar Contabilitate
  • Compartiment IT și Achiziții publice
  • Compartiment Administrativ
 • Serviciul Juridic  – atribuții
  • Compartiment Juridic și Contencios Administrativ
  • Compartiment Fond Funciar
  • Compartiment Apostila
 • Serviciul programe și monitorizare servicii deconcentrate  – atribuții
  • Compartimentul Relații cu publicul, Registratură, Secretariat și comunicare
  • Compartimentul Afaceri Europene
  • Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate și Utilități Publice
 • Manager Public atribuții
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vaslui atribuții
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor județul Vaslui atribuții

Carieră

07.08.2018

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, ocupării postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vaslui.
Informații suplimentare puteți obține accesând link-ul: concurs

 

07.08.2018

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unui post vacant de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vaslui.
Informații suplimentare puteți obține accesând link-ul: concurs

 

16.03.2018

Instituţia Prefectului judeţului Vaslui organizează în perioada 18 – 20 aprilie 2018 concurs/examen (aprobat prin memorandum; adresa nr.260721/S6/D.G.M.R.U. din 02.11. 2017) pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante, de: de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Financiar şi Resurse Umane, compartimentul IT şi Achiziţii Publice

Anunț concurs
Anunț selecție dosare 12.04.2018
Anunț rezultate probă scrisă 18.04.2018
Anunț rezultate interviu 20.04.2018
 Rezultat final 23.04.2018


22.12.2017
Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante: angajare agenţi Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple