Grupul de lucru pentru derularea POAD

Ordinul privind constituirea grupului de lucru pentru derularea Programului Operaţional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015 la nivelul judeţului Vaslui

Ordinul Prefectului nr. 78/25.02.2022 privind reactualizarea Grupului de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul județului Vaslui

Ordinul Prefectului nr. 79/25.02.2022 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul județului Vaslui