Achiziții publice

Lista achiziţii publice efectuate în anul 2018

___________________________________________________________________________________________

 • 20.04.2018 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SICAP la modalitatea de „Achiziţie directă” în vederea atribuirii achiziţiei publice având ca obiect „Servicii poştale de distribuire a corespondenţei –  2018”. Cod CPV: 64112000-4 – Servicii poştale de distribuire a corespondenţei (Rev .2)
 • 06.03.2018 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Furnizare și montaj feronerie pentru tâmplărie de aluminiu și PVC”.
 • 20.02.2018 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect Efectuarea de măsuratori în vederea determinării radiației electromagnetice din cele 2 locații ale Instituției Prefectului – Județul Vaslui”.
 • 05.02.2018 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Furnizare și montaj feronerie pentru tâmplărie de aluminiu și PVC”.

 


Lista achiziţii publice efectuate în anul 2017

 • 15.12.2017 Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Servicii de curațenie și igienizare 2018”.
 • 13-12-2017
  Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Produse de curățenie”.

 • 20.11.2017
  Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziției publice având ca obiect

 • 26.10.2017
  Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan Cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziției publice având ca obiect ”Servicii de înlocuire anvelope”.

 • 18.10.2017
  Instițutia Prefectului – județul Vaslui, cu sediul în str. Ștefan Cel Mare, nr. 79, cod poștal 730168, jud. Vaslui, tel. 0235/361454, fax. 0235/361398, invită ofertanții să-și depună ofertă în catalogul electronic din SEAP la modalitatea de ”Achiziție directă” în vederea atribuirii achiziței publice având ca obiect ”Tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile locale parțiale pentru primar din data de 5 noiembrie 2017 – comuna Oșești, județul Vaslui”.


Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro pe 2017

Trimestrul I  Trimestrul II Trimestrul III